ΠΛΕΑΜ

Η ανάγκη να διασωθεί ο πλούσιος πολιτισμός, οι παραδόσεις και τα έθιμα του τόπου,  οδήγησαν στην ίδρυση ενός πολιτιστικού φορέα που θα αναλάμβανε εις το εξής να διαφυλάξει και να διατηρήσει αυτή την πολιτιστική κληρονομιά. Έτσι ομάδα ενεργών πολιτών αποφάσισαν να ασχοληθούν με τη λαογραφία και την παράδοση του τόπου τους ιδρύοντας την Πολιτιστική  και Λαογραφική Εταιρεία Απάνω Μεραμπέλλου στις 3 Αυγούστου του 1978 σύμφωνα με το καταστατικό.

Το αρχικό καταστατικό της ΠΛΕΑΜ  ορίζει  στο άρθρο 2 ως ένα από τους σκοπούς «την διάσωση, συντήρηση και διατήρηση του παραδοσιακού πολιτισμού» και στο άρθρο 3, παρ.δ ως μέσα επίτευξης αυτού «τη συγκέντρωση και εξασφάλιση κειμηλίων, λαογραφικών αντικειμένων και ειδών κρητικής λαϊκής τέχνης» και παρ. ε «με τη δημιουργία αρχειακών και μουσειακών συλλογών, που θα συμπεριλάβουν κάθε αντικείμενο λαϊκής τέχνης, που θα αναφέρεται στα έθιμα, τις δοξασίες, τις επαγγελματικές και αγροτικές ενασχολήσεις των κατοίκων, κλπ… Η Εταιρεία θα φροντίσει για τη στέγαση αυτών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο