Η εκπαιδευση

Από το 1869 η Νεάπολη, διοικητικό κέντρο της εποχής, γίνεται και εκπαιδευτικό κέντρο αποκτώντας το πρώτο αλληλοδιδακτικό σχολείο. Στη συνέχεια διαρκώς αναπτύσσεται και εξελίσσεται με ανώτερα Δημοτικά και Παρθεναγωγεία και το 1876 αποκτά τις πρώτες γυμνασιακές τάξεις και καθίσταται το μοναδικό κέντρο της Ανατολικής Κρήτης με ανώτερες σπουδές. Έκτοτε το Γυμνάσιο Νεαπόλεως αναβαθμίζεται  συνεχώς και γίνεται φυτώριο επιστημόνων και έδρα σπουδαίων δασκάλων. Από το 1882 είναι αυτοτελές, αναγνωρίζεται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέχρι το 1916 που ιδρύθηκε το Γυμνάσιο Σητείας είναι το μόνο στο νομό μας.

Στο πέρασμα των χρόνων τετράδια μαθητών από το 1880, διασώθηκαν σχολικά εκθέματα όπως σχολικά βιβλία επίσης, θρανία, πένες και μελανοδοχεία, χάρτες, λευκώματα, φυτολόγια, κανονισμοί λειτουργίας, όργανα γυμναστικής, μουσικά όργανα, ενδυμασίες μαθητών, φωτογραφικό υλικό κλπ

Μετάβαση στο περιεχόμενο